Vi börjar 1959…

Vendelsö har under åren kraftigt byggts ut. Från att ha varit några villor mellan Sågen och Vendelsömalm har både fler villor och även flerbostads hus byggts. Det stod också klart att Vendelsö skulle fortsätta denna utveckling. Fler bostäder, skolor, affärer och arbetsmöjligheter skulle skapas. Från att ha varit en mindre plats, med några hundra innevånare skulle det in om en överskådlig framtid bli ett område med närmare 4.000 hushåll. I Handen fanns redan en scoutkår, till vilken en del Vendelsöbor redan sökt sig, men många ansåg att det nu var dags att försöka starta en egen scoutkår i Vendelsö.
Den 17 oktober 1958 träffades en större grupp människor för att diskutera möjligheterna att starta Vendelsö Scoutkår. Med den gången var bland många föräldrar och andra intresserade bland annat: Astrid Mellvig, som redan tillsammans med Karin Ring hade en liten vargungeavdelning, i ett garage vid Tyrestavägen. Bertil Westling, som var beredd att ställa upp som ledare. Sixten och Anna Persson. Anna hade varit husmor på Vässarö, Stockholmsdistriktets lägerö. Andra som var med: Karin och Nore Ring, Olga och Arnold Rosenberg, Sonja och Karl-Erik Dinnetz, Birgit och John Blomkvist och Kyrkoherde Åke V Ström. En styrelse bildades och det beslöts att försöka starta verksamheten med blåvingar, flickscouter, vargungar och pojkscouter på nyåret 1959. Till fadderkår för verksamheten fick man Handens Scoutkår. Tiden gick och det blev klart hur ledarna skulle formeras på de olika avdelningarna Blåvingeledare blev Lillemor Johansson och Inga Nilsson. Vargungeledare blev Astrid Mellvig och Karin Ring. Flickscoutledare blev Birgitta Öhman och Lissi Westling. Pojkscoutledare blev Sixten Persson som till sin hjälp hade ”Sickan” Persson och Magnus Svantesson. Eftersom Sixten blev kårens första kårchef, som det hette då, så deltog Gunnar Björkman med namn och godtagbar ålder också som ledare för avdelningen. Så rullade det hela igång och kåren hade startat sin verksamhet. Den första första ledarutnämningen ägde rum den 2 juni 1959 vid Dalens badplats, tillsammans med märkesutdelning för pojk- och flickscouter. Pampigt var det med märkesutdelning av Åke Grandin och tal av fritidsnämndens ordförande John Blomkvist. Pojkarna deltog i sitt första sommarläger, förbundslägret på Gålö och bildade där en by tillsammans med tyska scouter. Flickorna hade ett eget läger på Skarp Runmarö i Kanholmsfjärden. Hösten 1959 åkte 2 blåvinge- och 1 flickscoutledare på kurs för första gången.

1960

På nyåret firades 1-årsdagen med ett jippo i Vendelsö Folkets hus. Scouter, ledare och föräldrar deltog. De äldsta scouterna hade nu också ”vuxit ur” avdelningarna och blev seniorscouter, vilka Birgitta Öhman och Bertil Westling tog hand om. Birgit Blomkvist tog ensam hand om flickscoutavdelningen. Kårens första läger, gemensamt för flickor och pojkar genomfördes på Utö. Fortsättning….

1970

Verksamheten rullar vidare och om man tittar på ledar-och funktionärslistan så ser de tre första posterna ut som de gjort i många år: Sixten Persson, kårordförande. Birgit Blomkvist v. Kårordförande och Stig Garhult (Stisse) v. Kårordförande. Tittar man på den ekonomiska rapporten så finner man att tiligångarna var 18.212: På inkomst-och utgiftssidan ser man att året gått med en förlust på 1.318:-, eftersom utgifterna varit 16.787:- och inkomsterna 15.469:-. Av utgifterna märker man att läger och kurser kostat 5.976:- Inkomsterna har främst kommit från medlemsavgifter, räntor, basarer och bidrag. Bidragen var bara på 9.523:- Som nyhet det här året lanserades kårfejden som familjetävling. Varje ”Patrull” bestod av minior-junior-flick-och pojkscouter samt vuxna och småsyskon. Mycket lyckat, trevligt, bra och fin PR. Lägret, Bysen-lägret genomfördes tillsammans med Älta Scoutkår och ägde rum på Gotland, vid Fågelhammars. Hajk i Torsburgen och låtsasbröllop i raukravinen, där Lo från Älta tillsammans med seniorscouterna stod för de festliga och roliga påhitten. Moster och Lo svarade för maten-som vanligt, men Lo gjorde choklad som blev en visa i hela lägret. ”Loppans choklad, smakar ej bra” sjöng alla vid lägerbålen. Lägerplatsen var bland de vackraste vi någonsin haft. Fortsättning…

1980

Medlemsantalet är nu uppe i 239 och återigen är ”skolmuseum i Svartbäcken” på tapeten. Ekonomin har stabiliserat sig och 5 st kanadensare inköps. Juniorscouterna övernattar på Svenstorp, distriktets kurs-och lägergård i Stjärnhov. Återigen gästas Åva med ett stort sommarläger och seniorscouterna fortsätter att vara mycket aktiva, denna sommar med bland annat cykling på Gotland. Stig Axehall tilldelas Lions Ungdomsledarstipendium och Karin Nyman får mottaga GA-märket. Fortsättning…
Texten ovan har skrivits av Birgit Blomkvist (1959-1961), Karin Nyman (1962-1973) och Ulla Thim (1974-1984), dåvarande kårordförande.

1990

September -97 startade bygget, röjning av tomten, schaktning för grunden, brunnsborrning samt framdragning av el är klart. Under sommaren 1998 är gjutningen och uppmurandet av grunden klart. I början av hösten har vi återfyllt runt grunden och gjort vissa markarbeten.Ett monteringsfärdigt hus har anlänt.Byggnadsställningarna är på plats.Stommen till huset är rest.Väggpanelen spikas, takläckt spikas osv. Fönster och dörrar kommer under kommande veckan. Därefter skall takpannorna läggas på plats, efter det kommer vi att börja bygga klart invändigt. Vårt mål var att flytta in i den nya lokalen i samband med höststarten 1998. 

1998 flyttade vi in i vår nybyggda Scoutstuga…

Ritningar på stugan hittar du här >  http://www.jedo.se/vendelso/svartbacken/svb_ritningar.html

Kort om bygget:
Panelspikande 4 Oktober 1998
Huset står upp 30 September 1998
Bygge av byggnadsställning 26 September 1998
Ställning lastas av 25 September 1998
Trossbotten är lagd 25 September 1998
Huset kommer 24 September 1998
Grunden klar 22 Augusti 1998
Uppmurning pågår 5 Juli 1998
Färdig gjutet 21 Juni 1998
Formen börjar ta form 7 Juni 1998

Text skriven av Michael Jedo

2000

2010

2020