Nedan finner du scoutsidor till de olika avdelningarna, här kommer ledare att uppdatera dig som scout och vårdnadshavare med information om terminsplanering, träffar med mera. Ha gärna även koll på vår kalender med diverse aktiviteter. För att få rätt information går du in på den avdelning du tillhör.

 

Familjescouting 4-7 år

Småkryp      Småkrypens terminsprogram VT2020

Spårarna 8-9 år

Finkar        Finkarnas terminsplanering VT2020    Terminsprogram för ledare VT2020

Gaddar      Gaddarnas terminsprogram VT2020

Lysmaskar    Lysmaskarnas terminsplanering VT2020

Upptäckarna 10-11 år

Fiskarna      Fiskarnas terminsplanering VT 2020

Vilddjuren    Vilddjurens terminsplanering VT2020

 

Äventyrarna 12-14 år

Rovfåglar        Terminsplanering hösten 2020 (Densamma för stigfinnarna)

Stigfinnare

 

Utmanarna 15-18 år

Särimner      Särimner Terminsplanering VT20

Rover 19-25 år

Golden Pigs