Vendelsö Scoutkår

Vendelsö Scoutkår ingår i Södertörns Scoutdistrikt. Alla kårerna i distriktet samarbetar vid anordnande av kurser för ledare och assistenter men även inför tävlingar, läger etc.
Varje scoutkår har stadgar i enlighet med Riksorganisationen Scouternas beslut och styrs av en kårstyrelse som leder kårens arbete.
Scoutingen bedrivs förstås huvudsakligen inom avdelningen där det kan ingå ca 25 scouter.

Är du intresserad av Vendelsö Scoutkårs historia 1959-1984 så läs här!

För vår organisation se organisation!

Vad är scouting?
Det finns två sätt att se på scouting.
Ur scoutens synvinkel handlar det hela om lek och äventyr. I scouterna får scouten vara ute i naturen och lära sig nya saker. Scouten får också leka och ha kul tillsammans med både gamla och nya kompisar. Ur föräldrarnas synvinkel är det allt detta och mycket mer! Scouter får lära sig ta hänsyn och respektera andra, hjälpas åt och visa respekt för naturen. I scouterna kommer ditt barn att få många fina minnen och erfarenheter.

Välkommen till Vendelsö Scoutkår!