Vendelsö Scoutkår

Vendelsö Scoutkår är med sina nästan 300 medlemmar, en av Södertörns största scoutkårer.
Vi har en omfattande verksamhet med nio olika avdelningar som träffas varje vecka, antingen i vår stuga i Svartbäcken på gränsen mot Tyresta nationalpark, eller i vår lokal i Sågen där vi nyttjar området kring Sågenparken.
På somrarna åker vi alltid på läger. Ibland blir det ett lite mindre läger t ex ute vid Åva (vid våra kåtor), eller ute på Spjutsund, Gålö.
Och ibland blir det till ett jätteläger i ett annat land. Och allt däremellan.

Vi går ofta och gärna på hajk på helger och åker på övernattningar och utflykter. Lite olika beroende på åldersgrupp.
Vi bedriver även Familjescouting som riktar sig till hela familjer och barn under den ordinarie scoutåldern.
Och vi har massor av vuxna i vår verksamhet som gör allt från att göra roliga avdelningsmöten för våra scouter till att ta hand om vårt material och våra stugor.
Och inte minst, ser till att ha roligt tillsammans.

Vendelsö Scoutkår har med andra ord något för alla!

Vendelsö Scoutkår ingår i Södertörns Scoutdistrikt. Alla kårerna i distriktet samarbetar vid anordnande av kurser för ledare och assistenter men även inför tävlingar, läger etc.
Varje scoutkår har stadgar i enlighet med Riksorganisationen Scouternas beslut och styrs av en kårstyrelse som leder kårens arbete.
Scoutingen bedrivs förstås huvudsakligen i patruller inom varje avdelningen där det kan ingå ca 25 scouter.

Är du intresserad av Vendelsö Scoutkårs historia 1959-1984 så läs här!

För vår organisation se organisation!

Vad är scouting?
Det finns två sätt att se på scouting.
Ur scoutens synvinkel handlar det hela om lek och äventyr. I scouterna får scouten vara ute i naturen och lära sig nya saker. Scouten får också leka och ha kul tillsammans med både gamla och nya kompisar. Ur föräldrarnas synvinkel är det allt detta och mycket mer! Scouter får lära sig ta hänsyn och respektera andra, hjälpas åt och visa respekt för naturen. I scouterna kommer ditt barn att få många fina minnen och erfarenheter.

Välkommen till Vendelsö Scoutkår!