Vår scoutverksamhet är eftertraktad och vi behöver ständigt bli fler ledare och stödledare för att driva och utveckla verksamheten. Vi kommer ge förtur till de barn vars föräldrar kan ställa upp som främst huvudledare och stödledare, men även som stödföräldrar. Och va inte orolig om du saknar scouting kompetens, vi erbjuder både obligatoriska och intressebaserade kurser för dig som vill engagera dig.

Här en kort förklaring kring de olika rollerna:

STÖDFÖRÄLDER – Man är med på minst 5 veckomöten per termin eller kan hoppa in när behov finns eller vid sjukdom av ledare. Stödförälder hjälper till under vägledning av ansvarig ledare. Som stödförälder kan man hjälpa till även med kårens lokaler och förberedelser inför läger och hajk, ställa upp med att köra barnen en bit eller  barnens tunga packning. Av våra stödföräldrar förväntar vi oss att gå den webbaserade kurser trygga möten och att lämna in ett utdrag från belastningsregistret.

FUNKTIONÄRER – Som funktionär arbetar du ensam eller i en grupp med andra funktionärer inom det område som intresserar dig mest. Arbetsuppgifterna varierar beroende på om du har fast uppdrag eller anmäler dig till olika event. Vi behöver alla som kan och vill engagera sig!

ANSVARIG LEDARE (avdelningsledare) –

 • Ansvariga avdelningsledare skall dokumentera avdelningens program och föra närvarolistor. Verksamhetsbeskrivningar, närvarolistor och kvitton krävs för att kåren skall kunna få ekonomiska bidrag
 • Hanterar föräldrakontakter och information till föräldrar
 • Ansvarar för avdelningens verksamhet och för att den motsvarar Scouternas program, kvalitets- och säkerhetskrav.
 • Leder avdelningens ledarteam och säkerställer att det finns tillräckligt många ledare för avdelningen
 • Avdelningsledaren sköter och ansvarar för avdelningspengen som tilldelas terminsvis. Ansöker vid behov om ytterligare medel hos kårstyrelsen
 • Avdelningens ekonomi i övrigt sköts via kårens bokföring enl. kassörens anvisningar.
 • Rapporterar till styrelsen om avdelningens verksamhet och eventuella utmaningar inom avdelningen
 • Rapporterar till styrelsen säkerhets- och färdplaner för hajker, övernattningar, läger etc.
 • Avdelningsledaren ansvarar för kårens och avdelningens materiel som används på avdelningsmöten och hajker respektive övernattningar
 • Avdelningsledare kontrollerar att inget materiel saknas efter aktiviteten
 • Använda lokaler skall vara städade när man lämnar dem
 • Området utanför lokalen skall vara städat och askan i lägerbålsplatsen kall
 • Lokalens spis, kaffebryggare, belysning etc. skall stängas av och alla fönster och dörrar skall stängas och låsas
 • Kontrollera att ingen låses in, och att siste person har nycklar
 • Problem och önskemål på lokalerna eller materiel anmäls till lokalgruppen
 • Kårstyrelsen är enligt stadgarna ansvarig för att utse ledarna på avdelningarna
 • Skall ha genomgått webbkursen Trygga Möten inom de senaste tre (3) åren.
 • Skall ha uppvisat utdrag ur polisens belastningsregister för av styrelsen utsedda ombud.

Tidsåtgång:

 • En kväll per vecka för avdelningsmöten (ca2-2,5h inkl förberedelser, städning)
 • Ett par kvällar per år för planering, möten och annan administration
 • En till två helger per termin för hajker och övernattningar
 • Ca en vecka per sommar för lägerverksamhet
 • Övrigt arbete enligt överenskommelse

LEDARE –  Stöttar ansvarig ledare och är med på veckomöten och planerar terminsverksamheten ihop med ansvarig ledare. Man lär sig allt som en ansvarig ledare gör och när man är redo och har viljan kan man ta över ansvarig ledarrollen. Även här är det viktigt med intresse av barn och dess utveckling och det erbjuds diverse utbildningar och kurser efter eget intresse och tycke utöver de obligatoriska.

 • Deltar i planeringen av avdelningens verksamhet
 • Ser tillsammans med övriga ledare till att avdelningens verksamhet genomförs enligt plan
 • Skall ha genomgått webbkursen Trygga Möten inom de senaste tre (3) åren.
 • Skall ha uppvisat utdrag ur polisens belastningsregister för av styrelsen utsedda ombud.
 • Utses av ansvarige avdelningsledare.

Tidsåtgång:

 •  En kväll per vecka för avdelningsmöten (ca2-2,5h inkl förberedelser, städning)
 • Ett par kvällar per år för planering, möten och annan administration
 • En till två helger per termin för hajker och övernattningar
 • Ca en vecka per sommar för lägerverksamhet

Är du intresserad av någon roll i kåren så finns mer info i dokumentet ”Uppdragsbeskrivningar”!

Tack för att du vill engagera dig

 • Något specifikt du vill tillägga eller uppmärksamma oss på.