I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår för aktiva scouter 580 kronor per termin. Ledare har en reducerad avgift, 10 kr per termin, och stödmedlemmar betalar 125 kr per termin.

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Provins Insurance. Läs mer om våra försäkringar på www.provins.nu/scouterna.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.