Kårhandbok – Vad skall vi uppnå?

Från de beslutade verksamhetsmålen: Kårhandboken uppdateras till dagens behov och struktureras om till ett fåtal paket inriktade på läsarkategorier.