Gaddarna

Gaddarna är en av 3 Spårarscoutavdelningar (8-9 åringar) i Vendelsö. De andra 2 avdelningarna i samma årskull heter Finkarna & Lysmaskarna.

Gaddarna är enligt scoutmetoden i sin tur indelad i 4 patruller: Biet, Getingen, Humlan och Myggan. Varje patrull har en PL=patrulledare och en VPL = vice PL. Sammanlagt är vi ca 20 scouter.

Höstprogram och speciella datum kommer att publiceras här vartefter det behövs.

Allt som ni tycker är av intresse att vi får veta, så kom gärna med synpunkter, önskemål mm vad du skulle vilja läsa på den här sidan eller få mer information om på annat sätt till valfri ledare.

Välkomna alla till en spännande termin fylld av utmaningar.
gaddarna